Всички снимки от месец Август 2009 ( 97 )

Кратка почивка за цигара по време на учение

 1930-1940, Втора световна война (1939-1945), военни, пехота 

Български офицери от Планинската артилерия, преди 1912 г.

 1910-1920, военни 

Първи взвод по време на почивка

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), военни, пехота 

Кавалерист, прекосяващ река

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, кавалерия 

Подпоручик от 1-ви артилерийски полк

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), артилерия, военни 

На Охридското езеро, 1918 г.

 1910-1920, Охрид, Първа световна война (1914-1918), военни 

Учение, предпазване от химическа атака, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, военни, пехота 

Учение, залавяне и обезвреждане на противника, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, военни, пехота 

Учение, залавяне и обезвреждане на противника, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, артилерия, военни 

Сбор на плаца за разяснение на тактически задачи

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота