1910-1920, военни

Български офицери от Планинската артилерия, преди 1912 г.