1950-1960, артилерия, военни

Учение, залавяне и обезвреждане на противника, 50-те години на ХХ век