1950-1960, военни, пехота

Учение, залавяне и обезвреждане на противника, 50-те години на ХХ век