Всички снимки от Хасково ( 5 )

Делегати на XII редовен конгрес на Демократическата партия от Хасковски окръг, 1932 г.

 1930-1940, Хасково, партии, политика 

Хасково, сградата на Българска народна банка, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Хасково, архитектура, банки 

Митинг на Тракийското младежко културно-просветно дружество против гръцкия варваризъм в Тракия, Хасково 1925г.

 1920-1930, Хасково, митинги, политика, събития 

Бежански лагер в Хасково за преселници от изгубените територии след Парижкия (Ньойски) договор, началото на 20-те години на ХХ век

 1920-1930, Хасково, бежанци 

Бежански лагер в Хасково за деца от изгубените територии след Парижкия (Ньойски) договор, началото на 20-те години на ХХ век

 1920-1930, Хасково, бежанци