Всички снимки от бежанци ( 22 )

Бежанци, вероятно от смесени турско-български села, напуснати заради военни действия, вероятно 1912 или 1913 г., неизвестно къде

 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), бежанци, етнография, неизвестни, турци 

Колона от волски коли (вероятно бежанци) минава край село Акалан - днес Белополяне, Първа Балканска война, 1912 г.

 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Белополяне (Акалан), Колекция Георг Волц, бежанци, военни, впрегатен, панорами 

Деца, потомци на бежанци от Егейска Македония, Свети Врач, около 1942 г.

 1940-1950, Колекция Пейо Колев, Сандански (Свети Врач), бежанци, бит, етнография 

Млада вдовица с дете пред гроба на загиналия си мъж, вероятно някъде в Тракия

 1910-1920, Албум на професор Владимир Сис, Балкански войни (1912-1913), бежанци, военни, семейство 

Жени и деца от град Фере (дн. Ферес) в Западна Тракия, чиито роднини и родители са били избити от турците, лятото на 1913 г.

 1910-1920, Албум на професор Владимир Сис, Балкански войни (1912-1913), бежанци, етнография 

Бежанци, завърнали се на сръбска територия след края на бойните действия с българската войска, 1917-1918 г.

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), бежанци, етнография, събития 

Бежанци се завръщат на сръбска територия след края на бойните действия с българската войска, 1917-1918 г.

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), бежанци, събития 

Събор на “Дебърската колония” (преселници от град Дебър) в София, Княжево 1909 г.

 1900-1910, Княжево, бежанци, празници, събития 

Бежанци от Македония в София, 1913 г.

 1910-1920, Албум на професор Владимир Сис, Балкански войни (1912-1913), София, бежанци, етнография 

Деца сираци, бежанци от Тракия, 1913 г.

 1910-1920, Албум на професор Владимир Сис, Балкански войни (1912-1913), бежанци, етнография