Всички снимки от 1960-1970 ( 341 )

Кърджали, турбините на водноелектрическата централа, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, Кърджали, индустрия 

Стара Загора, ТЕЦ Марица-изток, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, Стара Загора, индустрия 

Пловдив, комбинат за цветни метали “Димитър Благоев”, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, Пловдив, индустрия 

Перник, металургичен комбинат “Ленин”, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, Перник, индустрия 

София, подемни съоръжения в завод “Кремиковци”, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, София, индустрия 

София, цех в завод “Кремиковци”, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, София, индустрия 

София, завод “Кремиковци”, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, София, индустрия 

София, металургичен комбинат “Кремиковци”, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, София, индустрия 

Варна, плажът на Златни пясъци, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, Златни пясъци 

София, мавзолеят на Георги Димитров, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, София