1960-1970, Стара Загора, индустрия

Стара Загора, ТЕЦ Марица-изток, 60-те години на ХХ век