Всички снимки от 1960-1970 ( 341 )

Летище, стюардеса от БГА Балкан, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, въздухоплаване, професии, стюардеси, транспорт 

София, летището, самолети на БГА Балкан, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, София, въздухоплаване, транспорт 

София, сесия на Народното събрание, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, София, парламент, политика, събития 

Слънчев бряг, плажната ивица, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, Слънчев бряг 

Слънчев бряг, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, Слънчев бряг 

София, поточна линия във “Винпром-София”, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, София, индустрия 

София, Научноизследователски институт по машиностроене и електроника, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, София, архитектура, индустрия, наука 

Електростанция, трансформатор 220/110 киловолта, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, индустрия 

Варна, топлоелектрическа централа, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, Варна, индустрия 

Мина Трояново, ескаватор за добив на въглища за ТЕЦ Марица-изток, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, Трояново, индустрия