1960-1970, София, индустрия

София, подемни съоръжения в завод