1960-1970, Кърджали, индустрия

Кърджали, турбините на водноелектрическата централа, 60-те години на ХХ век