Всички снимки от 1960-1970 ( 341 )

Охрид, пазара - продавач на гумени цървули (опинци) изработени от автомобилна гума, 1962г.

 1960-1970, Охрид, етнография, пазари, търговия 

Охрид, пазара - продавач на ковашки изделия и продавачка на лук, 1962г.

 1960-1970, Охрид, етнография, пазари, търговия 

Охрид, пазара - сергия за ръчно тъкани изделия ( гайтани, престилки), 1962г.

 1960-1970, Охрид, етнография, пазари, търговия 

Охрид, пазара - сергия за червен пипер, 1962г.

 1960-1970, Охрид, етнография, пазари, търговия 

Охрид, пазара - продавач на дървени лъжици, 1962г.

 1960-1970, Охрид, етнография, пазари, търговия 

Охрид, пазара - продавач на грънци, 1962г.

 1960-1970, Охрид, етнография, пазари, търговия 

Охрид, пазара - продавачка на въжета, 1962г.

 1960-1970, Охрид, етнография, пазари, търговия 

Охрид, пазара - продавачки на вълна, 1962г.

 1960-1970, Охрид, етнография, пазари, търговия 

Охрид, пазара, 1962г.

 1960-1970, Охрид, етнография, пазари, търговия 

Група “Щурците”, от ляво надясно : Кирил Маричков, Константин Атанасов, Петър Гюзелев и Петър Цанков, 1969 г.

 1960-1970, rock, музика 

Имена: , , ,