1960-1970, София, архитектура, индустрия, наука

София, Научноизследователски институт по машиностроене и електроника, 60-те години на ХХ век