1960-1970, София, парламент, политика, събития

София, сесия на Народното събрание, 60-те години на ХХ век