1960-1970, Трояново, индустрия

Мина Трояново, ескаватор за добив на въглища за ТЕЦ Марица-изток, 60-те години на ХХ век