1910-1920, бит, мода

Елегантно облечена компания, неизвестно къде, 1918 г.