1910-1920, Колекция Иван Станев, Първа световна война (1914-1918), Скопие, военни, култура и изкуство, театър

Надписана: 7 януарий, 1917 г. Основаване на Скопския градски драматичен театър, трети отляво, прав - артистът Иван Станев

Имена: