1910-1920, Пещера, бит

Пещера, 1916 г., деца с дървени пушки-играчки