1920-1930, индустрия

Техници в електроцентрала, 20-те години на ХХ век