1930-1940, индустрия, неизвестни

Група мъже пред турбинен агрегат на ВЕЦ (?), неизвестно къде, 30-те години на ХХ век