1950-1960, индустрия, обущари, професии

Обущарска трудово производителна кооперация "Съединение", 50-те години на ХХ век