1900-1910, Поморие, индустрия

Солниците в Анхиало (Поморие), началото на ХХ век