1950-1960, София, индустрия, обущари

София, работник в обувен завод "9 септември", 1959 г.