Всички снимки от образование ( 266 )

Ученици от 4-то отделение преминават пред Народното събрание на деня на Българската писменост, София, 24 май, 40-те години на ХХ век

 1940-1950, 24 май, София, национални, образование, основно, празници, събития 

Сбирка на “доброволно напусналите семинаристи”, протестиращи срещу решението на Светия Синод на Българската православна църква да премести Самоковската духовна семинария (средно богословско училище) от град Самоков в София, Самоков, 1897 г.

 1800-1900, Самоков, висше, образование, религия, събития 

Портрет на Цветана Гълъбова, студентка в Кралската консерватория в Лиеж (Белгия), току-що спечелила конкурс по пиано и наградена лично от краля на Белгия, София, края на 20-те години на ХХ век

 1920-1930, българи в чужбина, висше, класика, култура и изкуство, музика, образование 

Имена:

Ученици от 4-то отделение със своята учителка, неизвестно къде, 1903 г.

 1900-1910, образование, основно, учители 

Ученички от 8-ми клас със своята учителка, София, юни 1923 г.

 1920-1930, София, гимназиално, образование, учители 

Портрет на млад мъж, студент в Париж, Франция, 1901 г.

 1900-1910, бит, българи в чужбина, висше, мода, образование 

Деца, облечени за представление в детска градина, София, 1926 г.

 1920-1930, София, образование, предучилищно 

Портрет на две момичета, студентки в град Йена (Jena), Германия, началото на ХХ век

 1900-1910, българи в чужбина, висше, образование 

Портрет на трима студенти в Алтенбург (Altenburg) Германия, началото на ХХ век

 1910-1920, българи в чужбина, висше, мода, образование 

Ученици от Робърт колеж в една от учебните зали на колежа, Цариград, началото на ХХ век

 1910-1920, Цариград, българи в чужбина, гимназиално, неизвестни, образование