1900-1910, българи в чужбина, висше, образование

Портрет на две момичета, студентки в град Йена (Jena), Германия, началото на ХХ век