Всички снимки от образование ( 266 )

София, квартал “Лозенец”, 122-ро основно училище “Христо Кърпачев”, 70-те години на ХХ век

 1970-1980, София, архитектура, образование 

Празник на Народните будители в Скопие, 40-те години на ХХ век

 1940-1950, Скопие, култура и изкуство, национални, образование, празници, събития 

Училищен рецитал, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, бит, образование 

Петко Р. Славейков (1827-1895) - голям български възрожденец и учител, един от основоположниците на българската литература

 1800-1900, култура и изкуство, литература, лица, личности, учители 

Имена:

Български студенти и търговци в Белгия, 1905г.

 1900-1910, българи в чужбина, висше, индустрия, образование 

София, 1942 г., студенти-лесовъди

 1940-1950, Колекция Пейо Колев, София, бит, висше, лесовъди, мода, образование 

Н.В. Цар Борис III на шествие по повод присъединението на Тракия, Македония и западните покрайнини, София, градината на Двореца, пролетта на 1941 г.

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), висше, личности, манифестации, празници, събития 

Имена:

Студенти от Софийския университет, 1950г.

 1950-1960, висше, образование 

Студенти рисуват портрет от натура, Художествената академия в София, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, София, висше, култура и изкуство, образование, художество 

Студенти и модели от Художествената академия в София, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, София, висше, култура и изкуство, образование, художество