1920-1930, София, гимназиално, образование, учители

Ученички от 8-ми клас със своята учителка, София, юни 1923 г.