1800-1900, Самоков, висше, образование, религия, събития

Сбирка на "доброволно напусналите семинаристи", протестиращи срещу решението на Светия Синод на Българската православна църква да премести Самоковската духовна семинария (средно богословско училище) от град Самоков в София, Самоков, 1897 г.