1900-1910, образование, основно, учители

Ученици от 4-то отделение със своята учителка, неизвестно къде, 1903 г.