Всички снимки от Скопие ( 49 )

Освещаването на българската Девическа гимназия в град Скопие, 1942 г.

 1940-1950, Скопие, гимназиално, образование, религия, събития 

Школата за запасни подпоручици в Скопие (Школата на Дрангов), III взвод, 5-а рота. Скопие, септември 1916 г.

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), Скопие, военни 

Снимка за спомен от Скопие, 1942 г.

 1940-1950, Скопие, бит, кръчми 

Скопие, 1942 г., местно момче пред Исхак-бей Аладжа (шарена) джамия

 1940-1950, Скопие, архитектура, храмове 

Турско гробище до тюрбето на Гази Исхак бей в двора на Исхак-бей Аладжа (шарената) джамия, Скопие, 1942 г.

 1940-1950, Скопие, архитектура, храмове 

Местно момче пред Исхак-бей Аладжа (шарената) джамия, Скопие, 1942 г.

 1940-1950, Скопие, архитектура, етнография, храмове 

Ваксаджийчета, Скопие, 1942 г.

 1940-1950, Скопие, бит, етнография, етноси, цигани 

Скопие, ваксаджийчета наобикалят автомобил, предлагайки лъскане на обувки, 1942 г.

 1940-1950, Скопие, автомобили, автотранспорт, бит, услуги 

Куршумли хан (тогава Народен музей на Македония) в старата чаршия на Скопие, 1942 г.

 1940-1950, Скопие, автомобили, автотранспорт, архитектура 

Надписана: 7 януарий, 1917 г. Основаване на Скопския градски драматичен театър, трети отляво, прав - артистът Иван Станев

 1910-1920, Колекция Иван Станев, Първа световна война (1914-1918), Скопие, военни, култура и изкуство, театър 

Имена: