Всички снимки от Скопие ( 49 )

Строеви развод, проведен от началника на Скопската школа за запасни офицери подполковник Борис Дрангов, Скопие 1916-1917г.

 1910-1920, Скопие, военни, военно обучение 

Имена:

Школници от Скопската школа за запасни офицери на тържества в Скопие, 1917г.

 1910-1920, Скопие, военни, военно обучение, празници, събития 

Школници от Скопската школа за запасни офицери на тържества в Скопие, 1917г.

 1910-1920, Скопие, военни, военно обучение, събития 

Школници от Скопската школа за запасни офицери на тържества в Скопие, вдясно с гръб - полковник Борис Дрангов, 1917г.

 1910-1920, Скопие, военни, военно обучение, паради 

Имена:

Юнашки дружества и школници от Скопската школа за запасни офицери на тържества в Скопие, 1917г.

 1910-1920, Скопие, военни, военно обучение, паради, събития, юнаци 

Поклонение на гроба на полковник Борис Дрангов на скопските гробища, 1942г.

 1940-1950, Скопие, погребения, събития, църковни 

Роднини и бойни другари от Първата световна война на полковник Борис Дрангов на панихидата му в Скопие 1942 г.

 1940-1950, Скопие, събития, църковни 

Роднини на полковник Борис Дрангов на панихидата му в Скопие 1942 г.

 1940-1950, Скопие, събития, църковни 

Скопие, панихидата на полковник Борис Дрангов, 1942 г.

 1940-1950, Скопие, събития, църковни 

Панихида на полковник Борис Дрангов в Скопие 1942 г.

 1940-1950, Скопие, събития, църковни