1910-1920, Първа световна война (1914-1918), Скопие, военни

Школата за запасни подпоручици в Скопие (Школата на Дрангов), III взвод, 5-а рота. Скопие, септември 1916 г.