1940-1950, Скопие, бит, кръчми

Снимка за спомен от Скопие, 1942 г.