1940-1950, Скопие, автомобили, автотранспорт, архитектура

Куршумли хан (тогава Народен музей на Македония) в старата чаршия на Скопие, 1942 г.