1940-1950, Скопие, автомобили, автотранспорт, бит, услуги

Скопие, ваксаджийчета наобикалят автомобил, предлагайки лъскане на обувки, 1942 г.