Всички снимки от месец Март 2011 ( 157 )

Куршумли хан (тогава Народен музей на Македония) в старата чаршия на Скопие, 1942 г.

 1940-1950, Скопие, автомобили, автотранспорт, архитектура 

На разходка край Лакатник, 1928 г.

 1920-1930, бит, туризъм 

Младо семейство от Орхание (Ботевград), 1915 г.

 1910-1920, Ботевград (Орхание), бит, семейство 

Мъж и жена пред сградата на баните в Банкя, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, Банкя, архитектура 

Елегантно облечен мъж с книга, началото на ХХ век

 1910-1920, бит, мода, паркове 

Млад мъж, облечен в болничен халат, надписана: “Бояджиева, изпращам Ви скромната си физиомуцуна, София, 1913 г.”

 1910-1920, София, забавни 

Елегантно облечена компания, неизвестно къде, 1918 г.

 1910-1920, бит, мода 

Пещера, 1916 г., деца с дървени пушки-играчки

 1910-1920, Пещера, бит 

Надписана: 7 януарий, 1917 г. Основаване на Скопския градски драматичен театър, трети отляво, прав - артистът Иван Станев

 1910-1920, Колекция Иван Станев, Първа световна война (1914-1918), Скопие, военни, култура и изкуство, театър 

Имена:

3 януарий 1918 г. – Чалаклий, Дойранско, артистът от полевия театър Иван Станев (клекнал) играе ръченица с войници

 1910-1920, Колекция Иван Станев, Първа световна война (1914-1918), военни, култура и изкуство, театър 

Имена: