1920-1930, Банкя, архитектура

Мъж и жена пред сградата на баните в Банкя, 20-те години на ХХ век