Всички снимки от месец Март 2011 ( 157 )

Генерал Владимир Стойчев посреща частите на Първа българска армия, завърнала се от фронта, след Страцин, първа фаза, София, 1945 г.

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), София, военни, личности, моторизирани, мотоциклети 

Имена:

Посрещане на Първа българска армия, завърнала се от фронта, героите от Страцин - първа фаза, София, 1945 г.

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), София, военни, пехота 

Посрещане на Първа българска армия, завърнала се от фронта - първа фаза Страцин, генерал Владимир Стойчев - главнокомандващ армията, води парада, София, 1945 г.

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), София, военни, личности 

Имена:

Посрещане на Първа българска армия, завърнала се от фронта - първа фаза Страцин, знаменосците в очакване на главнокомандващия, София, 1945 г.

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), София, военни 

Посрещане на българската Парашутна дружина, завърнала се от фронта, София, 1945 г.

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), София, военни, парашутни 

Четири момичета, облечени в народни носии, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, етнография 

Кукери, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, етнография 

Кукерското шествие обикаля по къщите в селото, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, етнография 

Деца, облечени в народни носии сред цъфнала овошна градина, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, етнография 

Деца, облечени в народни носии, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, етнография