Всички снимки от месец Декември 2010 ( 90 )

София, сградата на Държавната печатница в края на 30-те години на ХХ век

 1930-1940, София, архитектура 

София в началото на ХХ век, на преден план - Владайска река

 1900-1910, София, архитектура 

София, Народният музей (Археологическият), който се помещава в сградата на бившата Буюк джамия, началото на ХХ век

 1900-1910, София, архитектура 

Сидер Войвода (Сидер Грънчаров), съратник на Левски, участник в Априлското въстание, загинал през юли 1876 г. в Сръбско-турската война, при опит да организира въстание в българските земи

 1800-1900, военни, личности, хайдути 

Имена:

Локомотиви № 968 (серия 19 - 19.68), № 3012 (серия 49) и № 804 (серия 17 - 17.03). Катастрофата на товарните влакове №111А и №124 на входа на гара Милковица, 8 март 1924 г. Впоследствие двата локомотива № 968 и № 804 са възстановени и върнати в експлоатация, а тендерната машина № 3012 е бракувана и разкомплектована

 1920-1930, железници, транспорт 

Катастрофата на товарните влакове №111А и №124 на входа на гара Милковица, 8 март 1924 г.

 1920-1930, железници, транспорт 

На гара Бинека, локомотив Хеншел (Henschel), 25 август 1917 г.

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, железници, транспорт 

С дрезина по теснолинейка, 1917 г.

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, железници, транспорт 

Позиция “Асенова крепост” при местността “Трите граници” в Беласица планина. 2 октомври 1916 г.

 1910-1920, Албум на полковник Аспарух Коларов, Първа световна война (1914-1918), артилерия, военни 

Бивакът на Щаба на 2-ра армия при Левуново, 1916 г. Дъсчените бараки за жилища на офицерите и канцелариите

 1910-1920, Албум на полковник Аспарух Коларов, Левуново, Първа световна война (1914-1918), военни