1920-1930, железници, транспорт

Катастрофата на товарните влакове №111А и №124 на входа на гара Милковица, 8 март 1924 г.