1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, железници, транспорт

На гара Бинека, локомотив Хеншел (Henschel), 25 август 1917 г.