Всички снимки от месец Декември 2010 ( 90 )

Офицерите от 22-ри артилерийски полк на обиколка по Беласица за запознаване с нашето разположение и избиране на позиция за артилерията

 1910-1920, Албум на полковник Аспарух Коларов, Първа световна война (1914-1918), военни 

Турски бивак на Парнар Дол, източно от …..жкото езеро, 1917 г.

 1910-1920, Албум на полковник Аспарух Коларов, Първа световна война (1914-1918), военни, чужди военни 

Землянки на 4-ти пехотен полк по върховете на планината Беласица

 1910-1920, Албум на полковник Аспарух Коларов, Първа световна война (1914-1918), военни 

Река Вардар, понтонен мост при с. Уланци

 1910-1920, Албум на полковник Аспарух Коларов, Първа световна война (1914-1918), Уланци, военни 

4-ти пехотен полк. Войнишко - селско хоро в с. Смоларе

 1910-1920, Албум на полковник Аспарух Коларов, Първа световна война (1914-1918), Смоларе, военни, етнография, пехота 

Топлите извори в Свети Врач (Сандански), 1917 г.

 1910-1920, Албум на полковник Аспарух Коларов, Първа световна война (1914-1918), Сандански (Свети Врач), военни, етнография 

Землянките на Щаба на 22-ри артилерийски полк затиснати в снега, 1917 г.

 1910-1920, Албум на полковник Аспарух Коларов, Първа световна война (1914-1918), военни 

Бивак на част от 38-ми пехотен Одрински полк, 1916 г.

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

Картечари от 38-ми пехотен Одрински полк, юни 1916 г.

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, пехота 

Позиции на 38-ми пехотен Одрински полк, 1916 г.

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни