1920-1930, железници, транспорт

Локомотиви № 968 (серия 19 - 19.68), № 3012 (серия 49) и № 804 (серия 17 - 17.03). Катастрофата на товарните влакове №111А и №124 на входа на гара Милковица, 8 март 1924 г. Впоследствие двата локомотива № 968 и № 804 са възстановени и върнати в експлоатация, а тендерната машина № 3012 е бракувана и разкомплектована