1910-1920, Албум на полковник Аспарух Коларов, Левуново, Първа световна война (1914-1918), военни

Бивакът на Щаба на 2-ра армия при Левуново, 1916 г. Дъсчените бараки за жилища на офицерите и канцелариите