Всички снимки от месец Април 2010 ( 174 )

София, представителство на чехословашки машиностроителни заводи “Агрострой”, 40-те години на ХХ век

 1940-1950, София, изложения, търговия 

София, лятната къпалня “Мария Луиза” в Борисовата градина, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Борисовата градина, София, бит 

Варна 1935 г., млада дама, облечена в елегантна рокля

 1930-1940, Варна, бит, мода 

Ваксаджия с клиенти, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, професии, услуги 

Обущарска работилница, майстор-обущар с чираците си, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, обущари, професии, услуги 

Следвоенна детска градина в София, 40-те години на ХХ век

 1940-1950, София, бит, образование, предучилищно 

Подпоручик и подофицер от пехотата по време на маневри, втората половина на 30-те години на ХХ век

 1930-1940, военни, пехота 

Пехотинци по време на маневри, втората половина на 30-те години на ХХ век

 1930-1940, военни, пехота 

Пехотинци на позиция по време на маневри, втората половина на 30-те години на ХХ век

 1930-1940, военни, пехота 

Пехотинци с маскировка по време на маневри, втората половина на 30-те години на ХХ век

 1930-1940, военни, пехота