1940-1950, София, бит, образование, предучилищно

Следвоенна детска градина в София, 40-те години на ХХ век