1920-1930, професии, услуги

Ваксаджия с клиенти, 20-те години на ХХ век