1930-1940, военни, пехота

Подпоручик и подофицер от пехотата по време на маневри, втората половина на 30-те години на ХХ век