Всички снимки от месец Април 2010 ( 174 )

Българският санитарен влак на Източния фронт: Германски вагони, разрушени при някое от непрестанните партизански нападения

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), българи в чужбина, военен санитарен влак, военни, железници, транспорт 

Българският санитарен влак на Източния фронт: снимка пред крепостта на Смоленск, 1943 г.

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), българи в чужбина, военен санитарен влак, военни, медици 

Българският санитарен влак на Източния фронт: Някъде из окупираните територии на СССР

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), българи в чужбина, военен санитарен влак, военни, железници, медици, транспорт 

Българският санитарен влак на Източния фронт: Някъде из окупираните територии на СССР

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), българи в чужбина, военен санитарен влак, военни, железници, медици, транспорт 

Българският санитарен влак на Източния фронт: д-р Спас Разбойников провежда изследвания

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), българи в чужбина, военен санитарен влак, военни, медици 

Имена:

Българският санитарен влак на Източния фронт: по гарите местни предлагат пресни яйца и зеленчуци за размяна срещу други продукти

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), българи в чужбина, военен санитарен влак, военни, железници, медици, транспорт 

Българският санитарен влак на Източния фронт: персоналът си обменя снимки от поредното пътуване по фронта

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), българи в чужбина, военен санитарен влак, военни, медици 

Българският санитарен влак на Източния фронт: композицията на гара Заболотинка, Белорусия - поглед от поста на германски часовой

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), българи в чужбина, военен санитарен влак, военни, железници, медици, транспорт 

Българският санитарен влак на Източния фронт: Коледно тържество с германски офицери и военни лекари, 6 януари 1943 г.

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), българи в чужбина, военен санитарен влак, военни, медици 

Българският санитарен влак на Източния фронт: на покрива на вагона, съвещание в коя посока да потегли композицията

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), българи в чужбина, военен санитарен влак, военни, железници, медици, транспорт