Всички снимки от месец Септември 2009 ( 254 )

Студенти в читалнята на библиотеката на СУ “Св. Климент Охридски”, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, София, висше, образование 

Студенти в читалнята на библиотеката на Софийския университет, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, София, висше, образование 

Студенти пред сградата на Ректората на Софийския университет, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, София, висше, образование 

София, студенти пред Ректората на СУ “Св. Климент Охридски”, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, София, висше, образование 

Сградата на Ректората на СУ “Св. Климент Охридски” в София, 1934г.

 1930-1940, София 

Лаборатория по земеделска химия в Агрономо-лесовъдния факултет в София, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, София, висше, наука, образование 

Аудитория в Агрономо-лесовъдния факултет в София, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, София, висше, образование 

София, земеделски машини в Агрономо-лесовъдния факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, края на 20-те години на ХХ век

 1920-1930, София, висше, образование 

София, Агрономо-лесовъдният факултет на СУ “Св. Климент Охридски” (сега сградата на Биологическия факултет), 1928 г.

 1920-1930, София, архитектура, висше, образование 

София, ботаническата градина (разсадникът) в двора на тогавашната сграда на Физико-математическия факултет на ул. “Московска”, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, София, паркове